הנהגת הורים

הורי חטה"ב אילן רמון שלום רב.


אנו שמחים להודיע על בחירתה ויציאתה לדרך של הנהגת הורי החטיבה שתלווה את בית הספר בשנה"ל תשע"ו. יו"ר ההנהגה שנבחר פה אחד להמשיך גם השנה בתפקידו, הוא אבי שוברט.

שני נציגים נבחרו מכל כיתה, על ידי הורי הכיתות השונות. אנו שמחים לבשר על רצון חסר תקדים של ההורים להיות חלק מההנהגה ולקחת חלק בנושאים שעל הפרק. אנו מודים לכל ההורים שהתנדבו ותרמו מזמנם ומרצם, ולקחו חלק בהנהגה היוצאת. ישר כוח!

נחלקנו השנה לארבע תתי וועדות: תקשורת, תשתיות, כספים וארועים.

השנה אתגרים רבים לפנינו. בראש ובראשונה נושא התיכונים. נמשיך ונעקוב מקרוב אחר הנושא, נמשיך להפעיל לחץ על משרד החינוך, נמשיך ונלווה את ראש המועצה בפגישות השונות ובתאומן, ונפעיל במידת הצורך את הלחץ הציבורי הנדרש. כל זאת, תוך עדכון מלא של ההורים בכל שלב.

נושא נוסף שעל הפרק הוא תשתיות בית הספר. לדוגמא: כבר בפתיחת הגשמים חווינו שטפונות בבית הספר עקב אי תחזוקה הולמת של הגג ומרזביו, הציוד בבית הספר בחלקו התיישן מאוד ונדרש לחדשו, גופי תאורה רבים נדרשים להחלפה ועוד. ננסה לסייע כמיטב יכולותינו בתחום זה.

נושאים חשובים נוספים שנעסוק בהם הם תקציב בית הספר הסובל מחוסר תחת המעבר לניהול העצמי, וגרירת מכרזים ישנים ובזבזניים(לדוגמא: עבור נקיון ביה"ס משלמת המועצה לקבלן עבור מנקה יחידה 269 אש"ח בשנה). נושאי עישון ואלכוהול בקרב ילדי החטיבה, נושא הלמידה המקוונת (כן, לא וכיצד), נושא האופניים החשמליים המהווים כיום מפגע בטיחותי חמור בתוך מתחם בית הספר, פעילויות התנדבותיות בישוב כגון ימי נקיון ישוביים ועוד.

ליצירת קשר ניתן לפנות אלינו דרך חשבון פייסבוק זה, או באמצעות מייל: HanhagaIR@gmail.com כמו כן, ניתן לפנות לנציגי הכיתות בהנהגה ישירות בכל נושא. רשימת הנציגים תופץ במערכת המשוב בהקדם לנוחיותכם.

ברצוננו להדגיש כי בכדי שההנהגה תצליח, נדרשת הרתמות של הורים לפעילויות השונות, בין אם אלו פעילויות מחאה בנושאי התיכון, הפעלת קשרים למשרדי ממשלה שונים ולגופים העשויים לסייע, גיוס תרומות, ליווי פעילויות ועוד. אנו קוראים לכם לקחת חלק פעיל בעשיה. בלעדיכם - לא נצליח!

אנו מאחלים לכולנו שנת לימודים פוריה ומוצלחת, והצלחה לחברי ההנהגה הנכנסת.


אבי שוברט

יו"ר הנהגת הורים.

התחזית למחר

תחזית לתאריך | לתחזית המלאה לחץ כאן