לוח הצלצולים

פרטני /שהייה

07:45-8:30

שעור ראשון

08:30-9:20

שעור שני

09:20-10:10

הפסקה

10:10-10:30

שעור שלישי

10:30-11:15

מעבר בין שעורים

11:15-11:20

שעור רביעי

11:20-12:05

הפסקה

12:05-12:20

שעור חמישי

12:20-13:05

מעבר בין שעורים

13:05-13:10

שעור שישי

13:10-13:55

מעבר בין שעורים

13:55-14:00

שעור שביעי

14:00-14:45

שעור שמיני

14:45-15:30