ברוכים הבאים למרחב שכבת ח'

 

מידע על השכבה:

 

בשכבה   163 תלמידים.


 בשכבה ארבע כיתות וכיתה אחת קטנה.


מחנכות השכבה:


ח'1

אורית הנדל 

ח'11

 יעל נזר

ח'2

 שלי אביעד

ח'12

 ראיה בן נחום

ח'3

 יעל יאראק

ח'13

 מיכל אליאס

ח'4

 עדה רסלר

 ח'14 אורנה יניב
 ח'5

לירון מזור 

 

 מחויבות  אישית                                                                                         
 התוכנית "מחויבות אישית" הינה תוכנית חינוכית ערכית המופעלת בחטיבת הביניים 

ע"ש אילן רמון כוכב יאיר צור יגאל בשכבת כיתות ח'.

בבסיסה של התוכנית מונחת ההשקפה, שעל התלמיד להתנסות בתהליך החינוכי שבאמצעותו יכיר את הקהילה שבה הוא חי, יהיה מודע לצרכיה, יחזק את שייכותו לקהילה, יהיה מודע לחובתו לתרום לחברה  ובהמשך יעשה לאזרח מעורב ופעיל בה.

מטרתה העיקרית:

להכין את התלמיד להשתלבות בחברה הדמוקרטית הבוגרת – 

כאזרח מעורב ופעיל, המוכן לתרום לשיפור איכות החיים בקהילה בפרט ובמדינה בכלל.


התוכנית מתבססת על התנסות מעשית של התלמיד, המאפשרת תרגום מעשי של הערכים הנלמדים בכיתה 

 כמו– הנתינה, עזרה לזולת ויצירת מחויבות לצורכי הפרט והקהילה.


התנסות זו מחזקת את תחושת האכפתיות, השייכות למקום ותחושת המסוגלות האישית. מלמדת כיצד להתמודד במצבי קושי, לבטים ואף כשלונות. כמו כן היא משפרת את התקשורת הבינאישית של התלמיד עם זולתו ומסייעת לו לעמוד על העדפותיו, יכולותיו ומגבלותיו.


 • לתהליך חינוכי זה שותפים שני גורמים מרכזיים:
 •  מחנכי הכיתות, העוזרים לתלמיד להכיר בחשיבות ערכי העזרה לזולת והתרומה  לקהילה, הכרה      
   בשונות וארגון זמן.  וכן מאפשרים שיח כיתתי לעיבוד חוויית הנתינה על כל מורכבויותיה והקשיים
   העולים ממנה, תוך ניסיון לתת מענה  לצרכים, לשאלות ולהתלבטויות המתעוררות לקראת הפעילות
   ובמהלכה.
 •  נציגי המוסד הקולט- מקבלי השירות, מדריכים את התלמיד לקראת ביצוע המשימה המוגדרת שאותה בחר התלמיד לבצע, ובמהלך הביצוע.
 • אופן הביצוע- על כל תלמיד לתרום לפחות 40 שעות מזמנו במהלך השנה לפעילות על פי בחירתו, בהתאם לנטיותיו וללוח הזמנים שלו, באחד התחומים אותם יציג לפניו מחנך הכיתה.  התלמידים ייחשפו  במפגש "חשיפה עם  מקבלי השירות" בו ישמעו על מקומות ההשמה השונים, ויוכלו לשאול אותם שאלות. לאחר מפגש זה התלמידים יקבלו החלטה על מקום המחויבות לאורך השנה. תפקוד התלמיד במחויבות במהלך השנה  יצוין בתעודה.
 •  אירועים מיוחדים
 • טיול שנתי(יומיים)  למדבר יהודה.
 • גיחה(יומיים) באתר אנדרטת הנח''ל.
 • סיורי של''ח.
 • הצגות.
 • ימי מניעת שימוש באלכוהול ובסמים.