פעילויות מועצת תלמידים:

פעילויות מועצת תלמידים רבות ומגוונות בניהן:

 

1.איסוף תרומות לנזקקים בשיתוף הרווחה

 

2.ביצוע פעילויות לחנוכה בכיתות

 

3. ימי שישי חופשי

 

4. ארגון ועזרה בפעילויות יום המורה

פעילויות בהובלת מועצת תלמידים - תשע"ט

חנוך חברתי קהילתי באילן רמון

כמה מלים על החינוך החברתי, מתוך האתר "מנהל חברה ונוער" :

"...החינוך החברתי מכוון לטפח את הלמידה החברתית כחלק גלוי מתכנית הלימודים.

 בבסיס הלמידה החברתית מונח העיקרון של "למידה מתוך התנסות" (דיואי, אריקסון), 

שהיא מתודה מרכזית להפנמת ערכים.

למידה זו מתרחשת באורח החיים הבית-ספרי תוך יצירת רצף של אחריות חינוכית בין בית הספר למסגרות החוץ-הבית-ספריות.

החינוך החברתי-ערכי-קהילתי שואף להשפיע על אורח החיים הבית-ספרי באמצעות קידום דיאלוג ושיתוף פעולה בין התלמידים, המורים וההורים וכל באי בית הספר מתוך כבוד הדדי.

פעולתו של החינוך החברתי-ערכי-קהילתי בבית הספר מקדמת מטרות לטווח קצר ולטווח ארוך.

בטווח הקצר הוא מכונן חברת נעורים המטפחת שייכות ומעורבות חברתית ומסייעת לתלמידים לברר את זהותם האישית והחברתית ולבחון את סולם הערכים שלהם תוך התנסות במצבי חיים כאן ועכשיו. בטווח הארוך החינוך החברתי-ערכי-קהילתי מכוון להכין את התלמידים לחיי קהילה וחברה בעתיד ולקדם את התפתחותם כאזרחים מעורבים ואכפתיים.

פועלו של החינוך החברתי-ערכי-קהילתי, במשולב עם המסרים הערכיים של תחומי הדעת השונים, מעצים את היכולת להעניק לתלמידים חינוך ערכי במסגרת תכנית הלימודים הבית-ספרית ותורם להפנמתו."